Zwrot produktu

Zwrot produktu

Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw, każdy klient ma możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Aby rozpocząć procedurę zwrotu, wystarczy zgłosić nam jego chęć pod adresem biuro@medicade.pl lub telefonicznie pod numer 796 410 320. Uprzejmie prosimy nie wysyłać towaru przed otrzymaniem dokumentów i instrukcji zwrotu.

Zwrot pieniędzy za zamówienie zostanie przekazany na Państwo konto bankowe do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.